תפריט נגישות

אמנות תלמידי תיכון הרטוב

הצילומים מתוך התערוכה עם תלמידי שיעורי אמנות של תלמידי תיכון הר טוב. 

התערוכה עוסקת בחיי היום יום במושבה וכל היצירות בהשראת דמויות שפעלו בתקופת המושבה, 

הבנייה, תעסוקה, מפעלים, חקלאות, חינוך, פרנסה ויחסי היהודים והערבים באזור. 


123
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה