תפריט נגישות

עמוד פריט מידע

אנדרטה לחברי קיבוץ צרעה ובניו שנפלו במערכות ישראל

מקום האנדרטה בבית-העלמין של הקיבוץ.
בקירות, הניצבים כחומה ובנויים אבנים, נתונים לוחות שיש, ובהם חצובים שמותיהם של הנופלים: במלחמת הקוממיות תש"ח - י"ג חברים; בשדות צרעה, בסואץ, בלבנון ובמלחמת יום הכיפורים - עשרה חברים ובנים; ומאז תשמ"א - שלושה בנים שנפלו במערכות ישראל.
ראשיתה של האנדרטה ביום הזיכרון תשל"ד, ומתכננה היה מוסה חריף, דריכל חבר בקיבוץ.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה