תפריט נגישות

סמ"ר משה בן נון ז"ל


לאות ולעדות כי
סמ"ר
משה
בן נון
ז"ל
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש.
סמל משה בן נון ז"ל שימש כמקלען בזחל"ם שהיה בכוח שנע לעבר ה"סרפאום". הכוח נתקל באש אוייב מטווחים קצרים, והלוחמים קפצו מהזחל"ם לתפוס מחסה. סמל משה בן נון נשאר בזחל"ם והשיבאש במקלע. הסמל, שהיה בין החיילים שתפסו מחסה, קרא למשה בן נון ז"ל להצטרף אליהם וארן הוא הצטרף. בראותו שהאש נמשכת, עזב את המחסה ללא פקודה, זינק שנית על הזחל"ם והמשיךלהשיב באש - עד שנפגע ונפל. במעשה זה סייע להיחלצות חבריו וגילה אומץ לב, עוז ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי

אייר תשל"ה
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה