תפריט נגישות

עמוד להצגת פריט מידע

דרך בורמה במלחמת העצמאות

דרך שנתגלתה ונסללה במהלך מלחמת העצמאות, כאשר הדרך הראשית לירושלים היתה חסומה.
"דרך בורמה" עקפה את איזור שער-הגיא ובאמצעותה הצליחו להעביר לירושלים הרעבה מזון, נשק ותחמושת, שאיפשרו הגנה על העיר.
הדרך נתגלתה במקרה על ידי כמה מחיילי חטיבת "הראל", שירדו ברגל לחופשה בשפלה. לאחר-מכן יצאו סיירי החטיבה, בראשותו של עמוס חורב, וקבעו את התוואי. "דרך בורמה", על שמה של הדרך שנסללה על ידי בעלות-הברית במלחמת העולם השניה מבורמה לסין, הובילה מהכביש הראשי לפני שער-הגיא, לכיוון בית-מחסיר וסאריס.
תחילה הועברו שקי-הקמח, המזון והנשק על גבי פרדות ובעזרת מאות אנשים, רובים מעל גיל-הגיוס, שרוכזו במיוחד לצורך מבצע זה. אחר-כך נכבש והוכן הקטע הקשה. היה זה קטע סלעי באורך של כ-6 ק"מ, עם הבדלי-גובה של 125 מ'. הירדנים ניסו לשווא לשבש את סלילת הדרך באש ארטילרית מעבר לרכסי שער-הגיא. בעת ההפוגה הורחבה הדרך ותרמה להצלתה של בירת ישראל.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה