תפריט נגישות

סגן דותן נחתומי ז"ל

דותן 1988


מחשבה: האם זה לא יהיה מספיק לחנך אותנו לאחריות אחד כלפי השני ללא הצורך לחיות במסגרת של קבוצה שהיא בעצם מעין גוף אורגני. תפקידו המכזי של החינוך הוא לכוון את בני האדם למצב שבו הם יהיו מודעים לקיומם של אנשים אחרים ושאסור להם לפגוע באותם אנשים.

חינוך למצפון? השלב השני צריך להראות שבקבוצה ניתן להתקדם טוב יותר כדי למצוא פתרונות. אך על הקבוצה לא להיות מחייבת או מקבעת.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה